Організаційна структура ВНПС «ЛЕО»:

  • Платіжна організація, зі своїми структурними підрозділами;
  • Учасники ПС;
  • Розрахунковий банк;
  • Користувачі ПС;
  • Оператори послуг платіжної інфраструктури.


Склад керівних органів Платіжної організації Платіжної системи:

Вищим керівним органом є Загальні збори учасників.

Виконавчим органом є в.о. директора — Шевцова А.В.

Головний бухгалтер — Сорочка Д.Г.